Black Lagoon

Titolo originale.: Burakku RaguunBlack Lagoon (ブラックラグーン Burakku Raguun?)
Regia.: Sunao Katabuchi
Soggetto.: Kazuhiro Soeta, Kazuya Komai, Kenichi Kawamura, Satoshi Nishimura, Tetsuro Araki
Disegni.: Hidetoshi Kaneko, Masanori Shino
Sceneggiatura.: Sunao Katabuchi
Character design.: Masanori Shino
Continue reading