L’Imbattibile Daitarn 3

Genere.: shonen, mecha

Titolo originale.: Muteki kōjin Daitān 3
Autori.: Yoshiyuki Tomino, Hajime Yadate
Regia.: Yoshiyuki Tomino regia generale, Minoru Onadani regia episodi
Sceneggiatura.: Yoshihisa Araki, Hiroyuki Hoshiyama, Ken’ichi Matsuzaki
Character design.: Norio Shioyama, Ishikazu Okumi
Mecha design.: Kunio Okawara
Direzione artistica.: Mekaman
Continue reading