Lady Oscar

Genere.: Shōjo, Drammatico, Storico, romanzo storico
Titolo originale.: Versailles no Bara
Autore.: Riyoko Ikeda
Regia.: Osamu Dezaki, Tadao Nagahama epp. 1~18
Sceneggiatura.: Yoshi Shinozaki, Keiko Sugie, Masahiro Yamada
Character design .: … Continue reading