Bleach 321 Sub ITA

Bleach 321 Sub ITA – Confronto con sé stesso, Ikkaku contro Ikkaku!

Uscita JAP: Martedì 10 Maggio 2011

Uscita ITA: Martedì 10 Maggio 2011

Titolo Originale: Jibun dōshi no taiketsu, Ikkaku VS Ikkaku!

Titolo ITA: “Confronto con sé stesso, Ikkaku contro Ikkaku!”

Tags: , Continue reading