Claymore sub ITA

Genere.: Seinen, Fantasy, Horror
Titolo originale.: Claymore
Autore.: Norihiro Yagi
Regia.: Hiroyuki Tanaka
Regia episodi.: Hiroyuki Tanaka (ep. 1, 26) – Kanji Wakabayashi (ep. 2)
Sceneggiatura.: Daisuke Nishida, Kazuyuki Fudeyasu, Yasuko Kobayashi
Character design.: Takahiro Umehara
Animazione.: Haruhito Takada, Kim Dong Joon, Takahiro … Continue reading