Devil May Cry

Titolo originale.: Debiru Mei Kurai

Regia.: Shin Itagaki

Sceneggiatura.:

  • Bingo Morihashi (ep 3, 4, 11, 12)
  • Shôtarô Suga (ep 2, 5, 8, 10)
  • Toshiki Inoue (ep 1, 7, 9)
  • Ichiro Sakaki (ep 6)

Character design.: Hisashi Abe
Animazione.: Hisashi Abe,  Kazuyuki Oota (Fotografia)

Direzione artistica.: Katsushi Aoki
Continue reading