Full Metal Panic

Titolo originale.: Furu Metaru Panikku!
Autore.: Shōji Gatō
Regia.: Koichi Chigira
Character design.:

Shikidouji
Osamu Horiuchi

Mecha design

* Masayuki Takano
* Kanetake Ebikawa
* Toshiaki Ihara

Studio.:

* GONZO
* Digimation

Musiche … Continue reading