General Daimos

Titolo originale.:  Tōshō Daimosu

Autore.:  Saburo Yatsude
Regia.:  Tadao Nagahama supervisione generale
Disegni.: Yuki Hijiri charater
Sceneggiatura

* Gobu Fuyumori
* Masaki Tsuji
* Shoichi Taguchi

Character design     Akihiro Kanayama
Mecha design

* Yuki Hijiri
* Shoji Kawamori
* Yutaka Izubuchi … Continue reading