I Cavalieri dello zodiaco – Episodi

Titolo originale.: Saint Seiya

Autore.: Masami Kurumada
Regia.: Yasuhito Kikuchi, Kozo Morishita
Soggetto.: Masami Kurumada
Disegni.: Tadao Kubota, Yoshiyuki Shikano
Sceneggiatura.: Takao Koyama, Tadashi Yamazaki, Yoshiyuki Suga
Character design.: Shingo Araki, Michi Himeno
Animazione.: Eisaku Inoue, Nobuyoshi Sasakado
Musiche.: Seiji Yokoyama
Continue reading