Toriko 02 sub ita Un mostro sconosciuto! Vai Toriko, cattura il Gararawani!

Uscita JAP: Domenica 10 Aprile 2011
Uscita ITA: Martedì 26 Aprile
Titolo Originale: “The Undiscovered Giant Beast! Toriko, Capture a Gararagator!”
“Hikyō no Kyojū! Toriko, Gararawani wo Hokaku se yo!” (秘境の巨獣! トリコ、ガララワニを捕獲せよ!)

Titolo ITA: Un mostro sconosciuto! Vai Toriko, cattura il Gararawani!

Streaming – Download

Continue reading